Aan de slag met privacy in de informatie­maatschappij

Data, gemak en privacy: ze zijn onlosmakelijk verbonden. De maatschappij verandert en organisaties moeten mee in de digitalisering van de informatievoorziening. Weave ontwikkelt een stelsel voor data-uitwisseling dat overheden in staat stelt beschikbare informatie op de juiste wijze te benutten.

Het nID Stelsel: data effectief én verantwoord benutten

Voor een betere en efficiëntere uitvoering van diensten en taken willen overheidsorganisaties grote hoeveelheden aan gegevens (big data) inzetten. Natuurlijk zonder de privacy van individuen aan te tasten. Om tot dit hogere doel te komen, moeten gegevens worden losgekoppeld van privacygevoelige persoonskenmerken en toch samen functioneel ingezet kunnen worden. Een paradoxale breinbreker die Weave graag kraakte.

Weave ontwikkelde met VNG een technologische drie-eenheid

We ontwikkelden een scheiding van perfect samenwerkende machten. Een wallet, een stelsel aan registraties en een gatekeeper, zorgen samen voor een effectieve flow van data naar de plaatsen waar het kan en mag.

De Wallet

De Wallet is een digitale informatiemap die de machtigingen over persoonsgegevens van de burger omsluit. De burger gebruikt de Wallet om organisaties toegang te geven tot gegevens uit bronregisters van het stelsel. Op basis van inzicht uit het stelsel kan hij of zij omgekeerd ook verleende informatietoegang uit de wallet of het stelsel intrekken.

Het Stelsel aan registraties

Dit stelsel omvat alle overige registraties over de burger die organisaties nodig hebben voor het kunnen uitvoeren van hun diensten en taken. Deze kunnen met de toestemming van de burger of wettelijke grondslag opgevraagd worden. Hier zijn de persoonsgegevens uit gewist. Zo zijn de registraties minder privacygevoelig en goed te gebruiken voor data-analyse.

De Gatekeeper

De Gatekeeper is min of meer de virtuele beveiliger in de drie-eenheid. Deze controleert of alle data-uitwisselingen tussen organisaties gebeuren aan de hand van een grondslag en maakt deze onmogelijk wanneer die ontbreekt. De gatekeeper vergemakkelijkt de uitwisselbaarheid en splitsing van gegevens.